Sports Hall of Fame:
de helden en verhalen uit de Surinaamse sport

Bouw mee

Het Sportmuseum wil een museum zijn voor de volle breedte van de Surinaamse bevolking.

Het  museum  zou er überhaupt niet zijn als niet heel veel mensen  in stilte en veelal onzichtbaar hun tijd en deskundigheid  hadden ingezet voor dit museum; uit liefde voor de sport en haar helden én uit liefde voor Suriname.  Particuliere en politieke belangen rond het Sportmuseum zijn en blijven anathema.

Om het museum  een duurzame toekomst te geven met draagvlak bij alle takken van sport staat het museum graag open voor alle denkbare vormen van bijdragen aan de collectie van het museum vanuit alle geledingen van de Surinaamse bevolking in binnen- en buitenland.

Wilt u informatie  met ons delen, in de vorm van uw eigen kennis, of in de vorm van documentatie of audiovisuele middelen, wilt u hierover dan contact opnemen met de uitvoeringsorganisatie via het mail-adres info@halloffame.sr ?

Dit mailadres kunt u ook gebruiken indien u overweegt om herinneringen aan  sportprestaties, van u zelf of van anderen,  aan het Sportmuseum te schenken of in bruikleen te geven.

Wanneer u het museum financieel wilt ondersteunen dan verzoeken we u om dat kenbaar te maken bij één van de leden van het bestuur (zie op deze website onder Organisatie).