Sports Hall of Fame:
de helden en verhalen uit de Surinaamse sport

Guno Hoen

Guno Hoen De fotocollectie van Guno Hoen (1922-2010)  vormde de eerste steen en aanleiding voor het Sportmuseum. Om zijn betekenis toe te lichten citeren we de achterzijde van het Groot Sportfotoboek Suriname dat in 2002 verscheen:

“Guno Hoen werd geboren op 26 November 1922 te Paramaribo en groeide op aan de Gravenstraat in de buurt van het sportveld, in de volksmond bekend als de Ghysberta speelplaats. Zoals velen van zijn tijdgenoten genoot hij Uitgebreid Lager Onderwijs (U.L.O.) en heeft daarna gedurende 41 lange jaren zijn krachten aan Pa Lanti  –De Overheid- gegeven.

Die loopbaan begon in 1942 bij de Schutterij – een Para Militaire Organisatie – alwaar hij in verband met de toen heersende oorlog-toestand – de Tweede Wereld Oorlog – werd ingedeeld. Vervolgens heeft hij gedurende korte tijd dienst gedaan als Politie Man, om ten slotte – met een tussenstop bij de stichting PlanBureau Suriname- te belanden op het Ministerie van Sociale Zaken. In 1983 sloot hij zijn Ambtelijke Carriére af als Hoofd Inspecteur bij de Sociale Dienst.

De voetballer Hoen startte zijn carriére als zodanig op de voor het Suriname van toen traditionele wijze door zich aan te sluiten bij de Jongeren Vereniging ATLAS en wel ongeschoeid d.w.z. op blote voeten.

Op 19-jarige leeftijd volgde zoals hierboven geïndiceerd zijn inleving in de Militaire Dienst en in het verlengde daarvan zijn opname in het team van de Schutterij.

De talent en temperament volle tiener Hoen promoveerde spoedig naar de geschoeide afdeling van Atlas. Na zijn overplaatsing speelde hij voor de Artillerie, ook een zo sterk team uit de zeer hoog aangeslagen Militaire Voetbal Competitie van toen. Na de oorlog werd Hoen, die zich inmiddels had aangesloten bij Voorwaarts opgenomen in de Nationale Voetbalselectie van Suriname. Hij speelde 20 jaar lang voor de selectie en heeft 20 Interlands op zijn naam staan. Hij ging door voor de Penalty Specialist, die steevast alle strafschoppen voor de selectie en zijn team Voorwaarts mocht nemen.

Na zijn actieve voetbal loopbaan werd hij o.a. Trainer van Voorwaarts en Assistant Trainer van de Nationale Selectie. In latere jaren werkte Hoen samen met andere bekende Oud Internationals voor de afdeling “Vorming buiten schoolverband” van het Minister van Onderwijs, vanuit welke positie hij alle districten en het verre binnenland afreisde om er voetbal trainingen te verzorgen.

Hoen kon ook een potje Korfballen en Cricketten, evenzo genoot hij enige bekendheid als Dammer en Biljarter. Als Dam-official was hij betrokken bij het Dam W.K. van van 1982 te Sao Paolo in Brazilië. Als Sport journalist was hij 15 jaar lang zowel bij de Krant, Radio als T.V. actief. In dat kader bezocht hij 4 Voetbal W.K.’s te weten Mexicon in 1970, Duitsland in 1974, Argentinië in 1978 en Spanje in 1982.

Het eerste deel van zijn pennevruchten uit de serie “SPORTHELDEN UIT HET VERLEDEN” werd in 1981 gepubliceerd. Het derde deel in 1999. HET GROOT SPORTFOTOBOEK SURINAME mag met RECHT – en dit mede gezien zijn vergevorderde leeftijd- als de KROON op zijn LEVENSWERK als AUTEUR worden aangemerkt. Daarnevens is hij nog steeds actief als schrijver van artikelen, waarin hij overleden OUD-SPORTERS memoreert en wel mede vanuit zijn positie van Voorzitter van de Stichting NaZorg Oudvoetbalinternationals.

Dat het groot Sportfotoboek het werk is van een sterfelijk wezen waarvan Hoen er een is, staat buiten kijf, getuige de omstandigheden dat door overmacht – d.w.z. van buitenkomende oorzaken – die hij Hoen niet heeft kunnen voorzien – Hoen er niet altijd in geslaagd is bij het fotomateriaal een passend onderschrift te verzorgen.

Moge deze verschoonbare reden er toe bijdragen dat dit lees- en kijkboek aan belangstellende niet alleen heel veel plezier verschaft, maar meer nog hun fantasie een extra incentive geeft bij de beleving van het gebodene.

Tenslotte Guno Hoen is weduwnaar van Nita Vasilda, de moeder van zijn acht kinderen.

Paramaribo, FEBRUARI 2002. “

Zie verder ook de informatie over Guno Hoen in de Encyclopedie van de website van het Sportmuseum https://sportmuseum.sr/encyclopedie/index.php/Guno_Hoen en het over hem op wikipedia beschikbare artikel https://nl.wikipedia.org/wiki/Guno_Hoen

De volgende boeken van Guno Hoen zijn beschikbaar via de website www.dbnl.org:

  • Sporthelden uit ons verleden. Deel 1 (1980)
  • Onze sporthelden. Deel 2 (1989)
  • Onze sporthelden. Deel 3 (1999)
  • Sranan odo buku (1989)

Guno Hoen