Sports Hall of Fame:
de helden en verhalen uit de Surinaamse sport

Organisatie

Het Sportmuseum dat op 6 november 2016 werd geopend is het resultaat van een initiatief van de Stichting Sportdocumentatie Guno Hoen.

Samenstelling dagelijks bestuur

Als dagelijks bestuur van de stichting treden op:

  • De heer Robert Buth (voorzitter)
  • De heer Ray Wimpel (penningmeester)
  • De heer Ricky Stutgard (secretaris)

Het bestuur is bereikbaar via het mailadres van de secretaris: rickystutgard@hotmail.com

 Adviseurs

Diverse deskundigen staan het bestuur met raad en daad terzijde. We noemen hierbij de deskundigen wier betrokkenheid bij het Sportmuseum een min of meer  geregeld karakter heeft. Naast de leden van het Surinaams Olympisch Comité en diverse ambtenaren van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken zijn dit:

Vanuit de wereld van de sport:

  • Mevrouw Letitia Vriesde
  • De heer Theo Linscheer
  • De heer Edwin Watson

Inhoudelijke en technische ondersteuning (infrastructuur en ICT):

  • De heer Cees Klapwijk (verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag))
  • De heer John Pel (verbonden aan de Stichting d’ONS)

 

Operationele ondersteuning

Het Sportmuseum is gehuisvest in het gebouw van het Surinaams Olympisch Comité (SOC).  De staf van het SOC zorgt voor de dagelijkse werkzaamheden verbonden aan de openstelling van het Sportmuseum.

Technische ondersteuning voor de internetvoorzieningen op locatie en voor de ter plekke aanwezige mediatafel wordt verzorgd door de heer Furgill A-Tau.

Financiën

De eerst fase van de realisatie van het sportmuseum (2015-2016) was als project ingekaderd in de  zogenaamde Twinning-faciliteit. De investeringen voor het museum zijn langs deze weg (voor)gefinancierd. Voor de Twinning-faciliteit wordt nog een verantwoordingsrapportage opgesteld en een startbalans met passiva en activa voorbereid. Het project werd uitgevoerd onder regie van de Stichting d’ONS.

 Realisatie website en encyclopedie

De technische realisatie en het technisch beheer van de website van het museum en de achterliggende Encyclopedie is om  niet en geheel belangeloos in handen van de firma Alembo (Paramaribo/Heerhugowaard). Olaf Jansen, wikipedian verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), verleende hulp en bijstand bij de initiële inrichting van de wiki.

Gelieve vragen en opmerkingen over de inhoud te sturen naar info@halloffame.sr

Mediatafel

De firma Onwijs (www.onwijs.nl) leverde de in het museum opgestelde mediatafel en stelde voor de kleine en grote kinderen gratis een specifiek voor het museum ontworpen spel beschikbaar op deze tafel.