Sports Hall of Fame:
de helden en verhalen uit de Surinaamse sport

Zoek het op in de Encyclopedie

Via de knop Encyclopedie in het menu van deze website komt u terecht bij een schat aan gegevens over de Surinaamse sportgeschiedenis en over Surinaamse sporters.

Het hart van deze databank wordt gevormd door een alfabetische lijst van sporters en andere prominenten.  De lijst is groeiende, maar was oorspronkelijk gebaseerd op namen die een plek hebben gekregen in de boeken van Guno Hoen en Ricky Stutgard.

De informatie over sporters  uit deze boeken wordt via de Encyclopedie eenvoudig vindbaar.  Tenminste wordt bij elk van de namen een link getoond naar de gedigitaliseerde versies van bovengenoemde boeken en soms ook naar andere op het internet beschikbare informatie; bijvoorbeeld naar informatie op de websites van diverse Surinaamse kranten.

Het is al weer enige tijd geleden dat de boeken van Guno Hoen en Ricky Stutgard zijn verschenen.  De initiatiefnemers achter het sportmuseum willen zich daarom inspannen om via de Encyclopedie ook passende aandacht te geven aan de grote namen van de afgelopen twintig jaar. Het sportmuseum zal hierbij  dankbaar  gebruik maken van de kennis en kunde van de heer Ricky Stutgard die zich ook aan dit initiatief heeft willen verbinden. Onder o.a. zijn redactionele leiding zal de inhoud van de Encyclopedie verder gaan groeien. Voor het schrijven van de inhoud wil het museum gebruik maken van auteurs die  uit liefde voor de sport en voor Suriname bereid zijn dit werk als vrijwilliger te doen en liefst ook bereid zijn om dit te doen door gebruik te maken van de wikipedia-software waarmee de Encyclopedie wordt onderhouden.

Wanneer u als auteur graag een steentje wilt bijdragen aan het vastleggen van de Surinaamse sportgeschiedenis dan vragen we u vriendelijk om dit kenbaar te maken door een mailtje te sturen naar het adres info@halloffame.sr.

Dit adres kunt u ook gebruiken om de redactie attent  te maken op namen en gebeurtenissen die volgens u beslist niet mogen ontbreken. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld